Őstermelő adózási reform

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján olvashatók az őstermelőket érintő tervezett változások, amelyeket a 2021. évtől kívánnak bevezetni. Jelentősen emelkedik az adómentes bevételi határ, bővül a tevékenységi kör, megszűnik a közös őstermelői igazolvány, jönnek az őstermelői családi gazdaságok (őcsg), amelyeknek nem lehetnek csecsemők, kisgyermekek a tagjai.

Emelkedik az adómentes bevételi értékhatár

Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére nő azon bevételi értékhatár, amelyet el nem érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz e címen nem keletkezik személyijövedelemadó-bevallási és -fizetési kötelezettsége. A 2021. évi minimálbér összege még nem ismert, de ez összeg a 2020. évi minimálbér összegét figyelembevéve 966 ezer forint. Az adómentes bevételi értékhatár várhatóan ennél magasabb lesz, ha emelkedik jövőre a minimálbér.

Tevékenységi kör bővülése

A tervek szerint kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével (például mezőgazdasági bérmunka, falusi és agroturizmus tevékenységekkel). Nem változik az, hogy az őstermelő az őstermelői tevékenysége tekintetében nem folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet. Ez azt is jelenti, hogy amely tevékenységre nem választ őstermelést, arra lehet vállalkozni. Ilyen eset, ha például a növénytermesztésre az őstermelést választja, de az állattartást egyéni vállalkozás keretében végzi a magánszemély.
Előnyös változásnak tűnik, hogy a kiegészítő tevékenységből származó bevétel – például bérszántás – is őstermelői tevékenységből származó bevétel lenne, ha annak összege nem haladja meg az őstermelői bevétel 25 százalékét. (Eddig a bérszántást általában egyéni vállalkozás keretében végezték). Ezzel egyszerűsödne a költségelszámolás is, nem kell azon gondolkodni, hogy a traktor beszerzési árát és az üzemanyagköltséget melyik tevékenység bevételével érdemes elszámolni.

Adózási módok

A tervek szerint az őstermelők kétféle adózás, a tételes költségelszámolás és az átalányadózás közül választhatnak majd.

Átalányadózás

A bevételből – a korábbi két kulcs helyett (15, illetve 6 százalék) – egy kulccsal kell majd jövedelmet számolni, ami a bevétel 10 százaléka lenne.
Az átalányadózást az éves minimálbér tízszeresét el nem érő bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők választhatnák. Az éves minimálbér ötszörösének – a 2020-as minimálbérértéken megközelítőleg 10 millió forintnak – megfelelő éves, támogatás nélküli bevételig az őstermelők adómentesek maradhatnak, az ebbe a kategóriába tartozó őstermelők a tervek szerint nem fizetnének szja-t és szochót.

Azon őstermelők, akik a minimálbér ötszörösét meghaladó, de annak tízszeresét, azaz 2020-as értéken körülbelül 21 millió forintot meg nem haladó éves támogatás nélküli bevételt érnek el, szintén kedvezményes szabályok szerint adóznak. Nekik a 10 millió forintot meghaladó bevétel 10 százaléka után kell személyi jövedelemadót fizetni.

Támogatások

Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek, így azok adómentessé válnak. Eszerint azokat sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem számítása során nem kell figyelembe venni.
Ez előnyös változásnak tűnik, mert például a földalapú támogatással szemben nem kell költséget igazolni.

Megszűnik a közös őstermelői igazolvány

Az egyik legfontosabb változás, hogy a tervek szerint megszűnik a közös őstermelői igazolvány. Ha egy családban a családtagok közösen szeretnének dolgozni, akkor őstermelők családi gazdaságává (őcsg) kell alakulniuk. Ez továbbra is azt jelenti, hogy a bevételt és/vagy a költséget a tagok létszámának alapulvételével kell felosztani, és a létszám tekintetében az
adóév utolsó napja az irányadó a felosztáskor.
Ha közösen akarnak dolgozni a jövőben egy családban, akkor érdemes már most elgondolkodni azon, hogy ki legyen a családi gazdaság vezetője a 2021. évtől.

Őstermelők családi gazdasága (őcsg)

Új őcsg alapítása 16 éven felüli őstermelő tagokkal történhet, azzal a kedvezménnyel, hogy a jelenlegi családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai az őcsg-ben is tagok maradhatnak. Ez azt jelenti, hogy a jövőben csecsemők és kisgyerekek nem lehetnének a családi gazdaság tagjai.
Az őcsg-k a jelenlegi családi gazdasághoz hasonlóan adóznának, az átalányadózás feltételéül megjelölt kedvezményes adózás felső értékhatára nem haladhatná meg a 4 főre számított átalányadózás értékhatárát, ami körülbelül 83,5 millió forint.
Ha egy családi gazdaságban az éves bevételi értékhatár meghaladja támogatások nélkül az előbb említett értékhatárt, és 4-nél több tagja van, akkor célszerű elgondolkodni azon, hogy a jövőben milyen feltételekkel és kivel folytatják a tevékenységet, vagy adott esetben újabb családi gazdaságot hoznak létre. Erre már 2020-ban érdemes felkészülni, ha a
törvényt elfogadja az Országgyűlés.

Forrás: adozona.hu

Leave a comment