Iparűzési adó “felezés”

A 639/2020 (XII. 22) kormányrendelet végre tisztázta a “felezés” szó jelentését az iparűzési adó tekintetében.

Az első bekezdés szabályozza, hogy csak mikro-, kis- és középvállalkozások esetében lesz “felezés”. Az iparűzési adó mértéke a 2021-es év tekintetében 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

Azaz lesz olyan adózó, aki a “felezés”-ből semmit nem fog észrevenni.

Az érdekesebb dolog az, hogy ez a “felezés” de minimis támogatásnak minősül. A de minimis támogatásnak bizonyos feltételei vannak, amit az adóhatóság nem tud.

Ezért a rendelet kimondja, hogy a vállalkozóknak 2021 február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzat adóhatósága számára nyilatkozni kell, hogy a “felezés” feltételeinek megfelelnek.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, amit a NAV fog eljuttatni az önkormányzatok részére.

Leave a comment